ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 4/5 pilotes d’escuma
-“Pilota giratòria”: 4 o 5 alumnes posseixen una pilota d’escuma, l’alumne que sigui tocat per un d’ells, fa un gir i segueix jugant
OBSERVACIONS:
Anuncis