ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 12
AUTOR: Popular PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Pilla-pilla”: Un dels alumnes la para, persegueix a la resta per tocar-ne un. Quan toca un company, deixa de parar per fer-ho el que és tocat
OBSERVACIONS: Aquest és el més senzill, a partir d’aquí poden sorgir múltiples propostes
Anuncis