ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota per parella
-“Passem-la”: Els alumnes formen parelles i experimenten diferents llançaments i recepcions (mà/peu). L’educador també pot marcar la pauta i definir la pràctica dels llançaments i les recepcions
OBSERVACIONS:
Anuncis