ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota per grup
-“Passem al rugbi”: Grups de 5, un al costat de l’altre i separats per 3 m. Han d’arribar a la ratlla de l’altre extrem fent les passades com es produeixen en el rugby. Si cau la pilota, tornen a començar
OBSERVACIONS:
Anuncis