ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Cicle Inicial EDAT: 6 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
– “Passa el gir”: Es fa una fila, quan el primer es gira intenta mirar la cara del segon, aquest intenta impedir-ho per mirar la del tercer, i així successivament fins arribar a l’últim i repetir el procés
OBSERVACIONS:
Anuncis