ORGANITZACIÓ: 2 Equips CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 12
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: 20 pilotes
-“Netejar la casa”: Es delimiten dos camps, un per equip; cada equip llança totes les pilotes que té en el seu camp cap el contrari. Guanya l’equip que a la senyal contabilitza menys pilotes en el seu camp
OBSERVACIONS: Mà, peu, diferents llançaments, dues mans, mà/peu contrari
Anuncis