ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota per alumne
-“Llançaments i recepcions”: Cada alumne es mou per l’espai amb una pilota i prova diferents formes de llançaments i recepcions
OBSERVACIONS: Es pot ajudar de la paret, terra…
Anuncis