ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 4 cons i 1 pilota
-“Les vides”: Quatre nens es posen dins un quadrat marcat i dos fora, si un de fora toca amb la pilota un de dintre, canvien, al final de joc guanyen els que es mantenen a dintre
OBSERVACIONS:
Anuncis