ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Popular PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 aro o cadira per cada alumne menys 1
-“Les cadires”: Es col·loquen al terra un cercle per cada nen (menys per un). Els nens corren al voltant i entre mig dels cercles. A la senyal del mestre han d’anar a buscar un cercle i col·locar-se dintre. El que es queda sense cercle o queda eliminat o
OBSERVACIONS:
Anuncis