ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 12
AUTOR: Popular PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Llocs elevats, aros…
-“La peste alta”: Un nen empaita els altres (té la pesta “alta”). Els seus companys per no ser atrapats, poden pujar als llocs elevats denominats com a “casa” (banc, escales, dins cercles…). En la casa poden romandre-hi 5 segons, si el que para no toca ningú cal canviar-lo.
OBSERVACIONS:
Anuncis