ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 4 pilotes
-“La molla”: Quatre alumnes paren amb una pilota a les mans, si toquen a un company, aquest salta com una molla, i no pot parar fins que el freni un altre company
OBSERVACIONS: Utilitzar el tipus de salt que es vulgui treballar: peu coix, peus junts…, variar el que atrapen 3/4/5
Anuncis