ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 corda per parella
-“La baldufa”: Un s’embolica la cintura amb una corda, l’altre, agafa l’extrem de la corda i tira d’ell, fent que el primer giri sobre el seu propi eix
OBSERVACIONS:
Anuncis