ORGANITZACIÓ: Files CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota per fila
-“Frontó”: Una fila, el primer llança la pilota perquè la recepcioni el segon abans que boti, i així successivament; qui faci un mal llançament o una recepció errònia resta eliminat
OBSERVACIONS: Eliminar per punts segons el nivell, o que treballin individualment un cop eliminats
Anuncis