ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Experimentem salts”: Cada alumne executa diferents tipus de salts, ja siguin inventats, modificats i/o observats del company
OBSERVACIONS: Podem agafar el desplaçament més creatiu i que la resta de companys l’imiti
Anuncis