ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Experimentem girs”: L’educador proposa un gir que els alumnes han de repetir; després, seran ells sols qui repetiran els girs practicats o n’experimentaran de nous
OBSERVACIONS: Podem agafar el desplaçament més creatiu i que la resta de companys l’imiti
Anuncis