ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Plastilina
-“Em fabrico tot sol!”: Primer de tot, estirats al terra i amb els ulls clucs, treballen amb un tros de plastilina, amb el qual representen el seu cos. Un cop finalitzat, el guarden i tornen al lloc on eren, i toquen les diferents parts del cos i n’agafen la imatge mental, després comparen el cos que els ha sortit amb el d’un altre company, les diferències o semblances que s’hi poden trobar.
OBSERVACIONS:
Anuncis