ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Em dic… I la passo a…”: Es fa una rotllana, un dels seus components agafa una pilota i diu: ” em dic Joan i la passo a…” i l’altre diu el seu nom i repeteix el procés. És un joc de presentació
OBSERVACIONS:
Anuncis