ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Material divers
– “Els tractors”: Cada alumne assoleix el rol de tractor, i mitjançant diferents tipus de desplaçament, transporta material divers. També podem transportar-lo en parelles, trios…
OBSERVACIONS: Variar el tipus de desplaçament amb transport d’objectes
Anuncis