ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Els desplaçaments”: Els alumnes, experimenten diferents tipus de desplaçaments, sense consigna prèvia de l’educador
OBSERVACIONS: Podem agafar el desplaçament més creatiu i que la resta de companys l’imiti
Anuncis