ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El satèl·lit”: Un de la parella corra lliurement per l’espai, mentre l’altre dona voltes al seu voltant com si fos el seu satèl·lit
OBSERVACIONS:
Anuncis