ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Cicle Inicial EDAT: 6 – 12
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 corda per rotllana
-“El rellotge”: Els alumnes formen una rotllana, l’educador es situa al mitg amb una corda que farà passar per sota els peus dels alumnes, aquests, perquè així sigui, la salten, si algú atura la corda amb els peus es perd dues tirades
OBSERVACIONS:
Anuncis