ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 12
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El mirall”: En parelles, es desplacen per l’espai un darrera l’altre, on l’últim imita els gestos del primer. A la senyal, canvien el rol
OBSERVACIONS: Es pot fer amb més imitadors
Anuncis