ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota per alumne
-“El malabarista”: Cada alumne té una pilota i la fa botar sobre el palmell de la mà el màxim de temps possible sense que caigui
OBSERVACIONS: Probar-ho amb una pilota a cada mà
Anuncis