ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Ell llop i el pastor”: Un nen fa de llop i un altre de pastor, la resta són les ovelles. Les ovelles se situen juntes en un punt del terreny de joc (corral). Quan arriba el llop, totes s’escapen i corren per tot el camp. El llop i pastor intenten agafar el major nº d’ovelles i portar-les al cau o al corral . Guanya el que tingui més ovelles al seu camp
OBSERVACIONS: + d’un llop i pastor
Anuncis