ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: 6 – 10
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El director d’orquestra”: Un dels alumnes assumeix el rol de director d’orquestra, la resta interpreten els gests del director i es mouen segons aquesta interpretació
OBSERVACIONS:
Anuncis