ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Com rodola”. Els alumnes imaginen que estan a l’interior d’un pilota i rodolen i es mouen segons la seva imaginació
OBSERVACIONS:
Anuncis