ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
– “Com caminen els animals?”: Els alumnes imiten el desplaçament d’un animal, proposat per l’educador o algun dels alumnes
OBSERVACIONS: Combinar reptacions, quadrupèdies, bipedestació…
Anuncis