ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 aro i 1 pilota per parella
-“La cistella mòbil”: Un membre de la parella subjecta l’aro i l’altre, amb la pilota, intenta encistellar. Canvien el rol a la senyal, o cada quan es pacti (2/3 cistelles)
OBSERVACIONS:
Anuncis