ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Popular PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota
-“Bomba”: Els alumnes es passen una pilota cap a la dreta o esquerra en rotllana, un d’ells, tanca els ulls i es situa en el mig, i un cop compti fins un nombre establert (30) avisa; quan avisa, el que subjecta la pilota s’elimina i s’asseu a terra
OBSERVACIONS: amb 2 pilotes, canviant el que fa l’eliminat (cames obertes, estirat…)
Anuncis