ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Popular PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 Joc de bitlles per cada petit grup
-“Bitlles”: Un dels integrants del grup té dos llançaments per intentar tombar el màxim nombre de bitlles possible, i després la resta de companys. Les bitlles també poden ser els mateixos companys i llançar amb pilotes d’escuma
OBSERVACIONS: Es segueix les normes tradicionals del joc de bitlles
Anuncis