ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: VARIS
MATERIAL: 5 cons
-“4 cantonades”: Amb cons delimitem un quadrat que tindrà un con al mig. Es situa un alumne per con. Ala senyal,  els alumnes que delimiten el quadrat intercanvien el lloc cap a la dreta, l’alumne que està al mig intentarà agafar el con d’un dels seus companys. El que es quedi sense zona, es col·locarà al mig i es reiniciarà el joc.
OBSERVACIONS: Sense senyal, es mouen quan volen
Anuncis